Waar we in geloven

In de Lichtkring is een christelijke school met een gereformeerde grondslag. Deze christelijke identiteit is het bestaansrecht van onze school. Die identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders en is een integraal onderdeel van de school. Dat is te zien en te proeven in de keuzes die we maken in onderwijs, begeleiding van de kinderen en de omgang met elkaar. De christelijke identiteit van onze school staat als een huis, we hebben dat in de afgelopen jaren verwoord als ons ‘goud’. Dat betekent dat wij de komende jaren met name dit GOUD blijvend willen laten schitteren.

Wij geloven dat we mogen kijken naar kinderen door de ogen van Jezus.  Wij zien dan geliefde en waardevolle kinderen die zich veilig mogen weten. Zo kunnen ze zich in brede zin ontwikkelen. Kinderen hebben door God gegeven, unieke talenten en worden in ons onderwijs uitgedaagd om deze te ontdekken. Ieder kind ontwikkelt zich optimaal op zijn eigen niveau, om zo te mogen worden zoals God bedoeld heeft. We leren hoe we zorg dragen voor onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Hoe we Zijn licht mogen laten schijnen. De komende jaren willen we dit specifiek ontdekken als het gaat om onze contacten met de leerlingen en medewerkers van de SO- en SBO-school in ons gebouw.

Waar van oudsher de school gekoppeld was aan een kerk is dit nu minder vanzelfsprekend. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn verbonden aan allerlei verschillende kerken en gemeenten. Op onze school willen we op basis van deze diversiteit en onze grondslag kleur geven aan de christelijke identiteit van de school.De strategische koersen de uitgangspunten van de school (waaronder de grondslag) zijn richtinggevend bij het bepalen van onze standpunten. De verenigingsstructuur, het toelatingsbeleid van leerlingen en de identiteitsverklaring voor leerkrachten borgen onze identiteit en sluiten aan op onze visie en missie. Onze medewerkers rusten we zoveel mogelijk toe in hun rol als identiteitsdrager.