Sociaal Schoolveiligheidsplan

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze school, dat kinderen zich geborgen weten. Naast dat we het belangrijk vinden, verplicht de overheid ons ook tot het hebben van een veiligheidsplan. Dit veiligheidsplan vindt u hier.

We willen kinderen vertrouwen geven én laten zien dat ze ons mogen vertrouwen.

Als dat wederzijdse vertrouwen er is, dán kan een kind groeien en zich ontwikkelen.

Een open houding is onmisbaar voor dit vertrouwen: openheid tussen leerkrachten onderling, openheid tussen leerlingen en leerkrachten en ook openheid tussen leerkrachten en ouders. Zo vormen we samen de ontwikkelruimte voor uw kind. We doen dit vanuit de liefde die Jezus heeft voor kinderen.