Groei van talenten

Wij geloven in God, de God van de Bijbel, door wie wij ons gekend en geliefd weten. Zoals God in Jezus naar ons kijkt, willen wij ook naar elkaar kijken. Ieder van ons is even waardevol; gemaakt naar Zijn beeld. Dat betekent niet dat wij perfect zijn. We leven in een gebroken wereld, schieten als mens vaak te kort en zijn allemaal in meer of mindere mate beperkt. Samen leren omgaan met tekorten en elkaar ook in de beperkingen omarmen is een vorm van Jezus liefde en helpt bij het opvoeden.Door deze gebrokenheid heen straalt het licht van Gods liefde.

Wij geloven in goed onderwijs, als belangrijke pijler in de ontwikkeling van onze kinderen en de ontwikkeling van onze maatschappij. Goed onderwijs dat kinderen vormt en voorbereidt om zowel in het heden als in het latere leven een plek in te nemen.

Ons onderwijs is er op gericht elk kind alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen met de gekregen talenten.  We bieden hen hiervoor een stevige basis in kennis en vaardigheden. Ieder kind ontwikkelt zich op onze school optimaal op zijn eigen niveau en is daar trots op.

Onze missie: waar wij voor gaan

Wij gaan gedreven door Jezus liefde voor goed én christelijk onderwijs, die combinatie maakt ons heel gewoon én heel bijzonder. Hierbij ontdekken en ontwikkelen de kinderen hun gekregen talenten en mogen wij met hen  groeien in het licht van Gods liefde.

Optimaal Talentgericht Onderwijs, de komende jaren werken we samen verder aan het best denkbare onderwijs. Hierbij richten we ons vanuit ons talentonderwijs op een brede ontwikkeling waarvan elke kind optimaal kan werken aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden.