Schooltijden/vakanties

Alle kinderen gaan naar school op:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.
Groep 1 is op de woensdag vrij.
Alle kinderen eten op school tussen de middag samen met de leerkrachten en spelen buiten onder toezicht van overblijfouders.

 

Vakantiedagen 2021-2022

Herfstvakantie 16 oktober tot en met 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december tot en met 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari tot en met 6 maart 2022
Studiedag 7 maart 2022
Paasweekend 15 april tot en met 18 april 2022
Meivakantie 23 april tot en met 8 mei 2022
Hemelvaartsweekend 26 mei tot en met 29 mei 2022
Pinksterweekend 5 juni en 6 juni 2022
Studiedag 7 juni 2022
Studiedag 29 juni 2022
Zomervakantie 9 juli tot en met 21 augustus 2022