Schooltijden/vakanties

Alle kinderen gaan naar school op:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.
Groep 1 is op de vrijdag vrij.
Alle kinderen eten op school tussen de middag samen met de leerkrachten en spelen buiten onder toezicht van overblijfouders.

 

Vakantiedagen 2022-2023

Studiedag 16 september 2022
Herfstvakantie 24 oktober tot en met 30 oktober 2022
Studiedag 31 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december tot en met 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari tot en met 3 maart 2023
Studiedag 21 maart 2023
Paasweekend 7 april tot en met 10 april 2023
Studiedag 11 april 2023
Meivakantie 24 april tot en met 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend 18 mei tot en met 19 mei 2023
Studiedag 26 mei 2023
Pinksterweekend 29 mei 2023
Studiedag 22 juni 2023
Zomervakantie 10 juli tot en met 18 augustus 2023