Schooltijden/vakanties

Alle kinderen gaan naar school op:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.
Groep 1 is op de vrijdag vrij.
Alle kinderen eten op school tussen de middag samen met de leerkrachten en spelen buiten onder toezicht van overblijfouders.

Vakantiedagen 2023-2024 en 2024-2025

Studiedag 28 maart 2024
Paasweekend 29 maart tot en met 1 april 2024
Meivakantie 29 april tot en met 10 mei 2024
Pinksterweekend 20 mei 2024
Studiedag 21 mei 2024
Studiedag 14 juni 2024
Zomervakantie 12 juli 12 uur vrij
Zomervakantie 15 juli tot en met 25 augustus 2024
2024-2025
Herfstvakantie 26 oktober tot en met 31 november 2024
Kerstvakantie 21 december tot en met 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 22 februari tot en met 2 maart 2025
Meivakantie 18 april tot en met 5 mei 2025
Zomervakantie 19 juli tot en met 31 augustus 2025