Schooltijden/vakanties

Alle kinderen gaan naar school op:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.
Groep 1 is op de vrijdag vrij.
Alle kinderen eten op school tussen de middag samen met de leerkrachten en spelen buiten onder toezicht van overblijfouders.

Vakantiedagen 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober tot en met 20 oktober 2023
Studiedagen 23 en 24 oktober 2023
Kersvakantie 22 december 12 uur vrij
Kerstvakantie 25 december tot en met 5 januari 2024
Studiedag 2 februari 2024
Extra vrije dag 16 februari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari tot en met 23 februari 2024
Studiedag 28 maart 2024
Paasweekend 29 maart tot en met 1 april 2024
Meivakantie 29 april tot en met 10 mei 2024
Pinksterweekend 20 mei 2024
Studiedag 21 mei 2024
Studiedag 14 juni 2024
Zomervakantie 12 juli 12 uur vrij
Zomervakantie 15 juli tot en met 25 augustus 2024