Schoolleiding & Team

We hebben op school 4 units, deze zijn onderverdeeld in 8 basisgroepen. Zij krijgen les van een team van veertien ervaren leerkrachten. De meesten van hen hebben samen een unit. Daarnaast hebben we een ploetergroep.

De leerkrachten worden ondersteund door twee ervaren onderwijsassistenten.

Het personeel bestaat verder uit een directeur, een intern begeleider en een administratief medewerker.