Ouderbijdrage

Onze school maakt deel uit van de CorDeo Scholengroep. CorDeo is een vereniging voor gereformeerd en evangelisch onderwijs. Vanuit ons geloof in Jezus Christus mogen we nu en in de toekomst iets van de heerlijkheid van God laten zien in de wereld om ons heen. Op onze scholen willen we met goed én christelijk onderwijs een betekenisvol verschil in het leven van leerlingen maken.

Jaarlijks vraagt de school daarom twee verschillende bijdrages. De ouderbijdrage en de verenigingsbijdrage. Van de ouderbijdrage worden activiteiten vanuit de school georganiseerd. Denk hierbij aan een educatief uitstapje of schoolreisje. Informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. Link naar de schoolgids:

De verenigingsbijdrage wordt ingezet om inhoud te geven aan de identiteit van de scholen. Het gaat om kosten die niet vallen onder regelingen van de overheid en de gemeente. Denk hierbij aan:

  • Het materiaal “Levend water”, onze methode voor bijbelonderwijs;
  • Contributie voor de bestuursorganisatie LVGS die o.a. onze belangen behartigt in Den Haag;
  • Een bijdrage aan de scholen voor een Bijbel of afscheidscadeau aan leerlingen van groep 8.

De contributie voor 2022 is vastgesteld op € 55,- voor het eerste kind, € 40,- voor het tweede kind en € 125,- voor 3 kinderen of meer. Deze bijdrage is uiteraard vrijwillig.