Samenscholen

Sinds schooljaar 2018-2019 wordt er in Zeewolde gewerkt aan een voorziening voor kinderen met intensieve
ondersteuningsvragen. Het project heet ’Samen Scholen Zeewolde’.
De schoolbesturen in Zeewolde zijn overeengekomen dat deze, voor alle scholen beschikbare voorziening,
gevestigd wordt in het gebouw van basisschool ‘In de Lichtkring’.
De voorziening voor gespecialiseerd onderwijs in Zeewolde komt voort uit een samenwerking tussen ‘De
Springplank’ en ‘De Verschoorschool’ en de verwachting is dat zij in 2020 haar deuren mag openen.
De betrokken wethouder heeft ingestemd met het gezamenlijke besluit van de besturen om alle kinderen de
mogelijkheid te bieden om in Zeewolde naar school te kunnen gaan.
Er wordt gekeken naar de meest praktische oplossing waarbij het welbevinden van de kinderen de
boventoon voert. Een groep bestaande uit o.a. ouders en teamleden van de drie scholen heeft gekeken
naar het beoogde schoolgebouw voor de voorziening en wat er nodig is om de kinderen zo goed mogelijk te
bedienen. Het is de bedoeling om het projectplan in het najaar aan de gemeente voor te leggen.