Elk kind gezien

Inclusie gaat over het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid.Het gaat over insluiten in plaats van uitsluiten of mensen apart zetten. Het is onze droom dat  alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen. Dat de school zich aanpast aan de leerling en zijn mogelijkheden. Dat we niet kijken wat een kind heeft, maar wat hij of zij nodig heeft en wat dat vraagt van de leerkracht.

Inclusief onderwijs gaat over het accepteren en normaliseren van verschillen en de bereidheid om aanpassingen te verrichten. Niet alleen in het gebouw, maar ook in de manier van werken. Aanpassen als uitgangspunt wanneer de leerling dit nodig heeft. Dat betekent dat we moeten omgaan met de grote verschillen die er tussen mensen zijn – daarbij niet alleen kijkend naar de leerling maar ook naar wat het van jezelf vraagt en wat het je doet. Het samen vormen van een inclusieve gemeenschap mag ons wat kosten en het kan ongemak geven – we willen het doen vanuit de vaste overtuiging dat we juist zó recht doen aan onze leerlingen en heel praktisch handen en voeten geven aan onze opdracht als volgeling van Jezus.

Inclusief onderwijs werkt niet alleen van buiten naar binnen (‘iedereen mag bij ons komen’) maar ook van binnen naar buiten. Kinderen zijn erbij gebaat dat ze opgroeien in een eenduidige, op elkaar afgestemde omgeving – en dit is nog sterker van toepassing op kinderen met ‘bijzondere behoeften’. Zowel beperkingen als mogelijkheden ontstaan namelijk in de complexe interactie tussen het kind en zijn omgeving (thuissituatie, school, maatschappij). We zoeken daarom actief de samenwerking op met ouders en (waar nodig) andere betrokken partijen in het leven van onze leerlingen – denk hierbij bijvoorbeeld aan logopedisten, GGD, fysiotherapeuten en welzijnswerkers.

Inclusie is een ideaal waar wij stap voor stap naar toewerken. Door op onderzoek uit te gaan,in gesprek te gaan, te zoeken naar mogelijkheden et cetera. Heel concreet zijn wij bezig om speciaal en regulier onderwijs te integreren, voorlopig in de vorm van twee scholen onder één dak. We zien daarbij veel kansen voor het delen van expertise en het samen laten en leren optrekken van de kinderen.